טיולי בלה בלה

לנסוע לאן שבאמת טוב

בניית תוכנית עסקית עבור חברות בתחום מדעי החיים

תחום מדעי החיים הישראלי עומד בעשור הקרוב בפני פריצת דרך ועתיד להפוך לראש החץ של כלכלת ישראל. עם זאת, בישראל, כמו בעולם כולו, מתאפיין התחום בהיעדר מימון והשקעות. לא פעם נדרשת ביצוע בניית תוכנית עסקית שמותאמת לתחום מדעי החיים.

 חבילת שירותים לחברות בתעשיית מדעי החיים

לחברות קטנות אין לעתים יכולות פיננסיות ו/או תפעוליות עצמאיות המאפשרות ביצוע תהליך מחקר ופיתוח מלא; כל שכן, למסחר בהמשך דרכן את הטכנולוגיה ו/או התרופה. לפיכך תולות חברות אלה תקווה בהצלחת ההתקדמות בשלבים הראשונים של המחקר שעשויה להוביל להתעניינות מצידם של גופים גדולים – חברות ביוטכנולוגיה גדולות וחברות תרופות – המסוגלים להמשיך ולסיים את תהליך המו"פ, ובו בעת להעניק פלטפורמה תפעולית, מסחרית ושיווקית נדרשת למסחור הטכנולוגיה ו/או התרופה. פיתרון חלופי הוא הזרמת הון מצדם של משקיעים. בשני המקרים נדרשת בניית תוכנית עסקית נכונה שלוקחת בחשבון את כל הסיכויים והסיכונים הטמונים בתחום מדעי החיים.

בניית תוכנית עסקית לחברות בתעשיית מדעי החיים כוללת מגוון פתרונות הכוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

  • הערכת פוטנציאל הטכנולוגיה ובניית מודל עסקי. שיערוך הפוטנציאל הכלכלי של ה-IP הוא כאמור שלב הכרחי בהליך קבלת ההחלטות של חברה טכנולוגית, ובמיוחד, בעת תהליכי בדיקת כדאיות, הסכמי שיתוף פעולה, מיזוגים ורכישות, גיוס הון, הסכמי מסחור טכנולוגיה, IPO. בניגוד תוכניות עסקיות בחברות מסורתיות, בתחום מדעי חיים, תוכנית עסקית מושתתת על הנחות יסוד וטכניקות שונות לחלוטין. פרט להכרות מעמיקה עם מודלים ייחודיים כגון עצי החלטה ואופציות ריאליות, קיימת חשיבות רבה לניסיון ולהבנת התחום בו פועלת החברה.
  • ליווי הסכם שיתוף הפעולה בתהליך המו"פ, ייצור המוצר או בשלב השיווק וההפצה. שימוש ביתרונות פיננסיים תפעוליים ופריסה שיווקית של גופים גדולים להמשך תהליך מחקר ופיתוח של הטכנולוגיה הייחודית שברשות החברה הקטנה או/ו יצור המוצר או/ו שיווק והפצתו. במקרה דנן עלויות המשך הפיתוח ייצור או שיווק והפצה חלות על חברת התרופות/ביוטכנולוגיה גדולות שמבחינתן מנצלות את יתרונות לגודל. מנגד, מקבלת החברה בעלת הטכנולוגיה תמורה עם התקדמות והצלחת הפרויקט המבוסס טכנולוגיה. סוג התמורה וסוגי התקשרות בין הגופים תלויים, פרט לפוטנציאל מסחרי, בגורמים רבים אחרים כגון: חדשנות, שלב בחיי הפיתוח, אישורים מרשויות הבריאות הרלוונטיות, סינרגיה פנימית שרואה חברת התרופות, איכות הטכנולוגיה, קשיים רגולטורים, הגנה משפטית  ועוד. 

סגור לתגובות.